Opatrenie č. 469/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Čiastka 178/2010
Platnosť od 14.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 463/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

14.12.2010