Rozhodnutie č. 463/2010 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 175/2010
Platnosť od 09.12.2010

Pôvodný predpis

09.12.2010