Oznámenie č. 449/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodnej zmluvy o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo

Čiastka 169/2010
Platnosť od 25.11.2010
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 29. júna 2004 v súlade s článkom 28 ods. 28.1. Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 6. septembra 2010 v súlade s článkom 28 ods. 28.2.