Vyhláška č. 448/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2010
Platnosť od 25.11.2010
Účinnosť od 01.12.2010 do31.10.2017
Zrušený 205/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 239/2017 Z. z. vložil do zákona č. 205/2004 Z. z. nový § 11 ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 448/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2010 - 31.10.2017

Pôvodný predpis

25.11.2010