Nariadenie vlády č. 444/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

(v znení č. 417/2011 Z. z.)

Čiastka 166/2010
Platnosť od 20.11.2010 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2014
Zrušený 488/2013 Z. z.