Oznámenie č. 442/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny

Čiastka 164/2010
Platnosť od 17.11.2010