Nariadenie vlády č. 441/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu

Čiastka 164/2010
Platnosť od 17.11.2010
Účinnosť od 01.12.2010