Oznámenie č. 44/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. decembra 2009 v súlade s článkom 10.

Pôvodný predpis

10.02.2010