Výnos č. 437/2010 Z. z.Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2009 Z. z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu

Čiastka 162/2010
Platnosť od 17.11.2010
Účinnosť od 17.11.2010

OBSAH