Zákon č. 424/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 160/2010
Platnosť od 12.11.2010
Účinnosť od 01.04.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2011 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.11.2010