Oznámenie č. 421/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľskej činnosti vojenského materiálu

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.