Vyhláška č. 42/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010 do31.01.2012
Účinnosť od 15.02.2010 do31.01.2012
Zrušený 16/2012 Z. z.