Nariadenie vlády č. 41/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010
Účinnosť od 10.02.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.02.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.02.2010