Nariadenie vlády č. 409/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2010

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Účinnosť od 31.10.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.10.2010 Aktuálne znenie