Nariadenie vlády č. 408/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 343/2011 Z. z.

OBSAH