Vyhláška č. 407/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Čiastka 155/2010
Platnosť od 28.10.2010 do09.01.2012
Účinnosť od 15.11.2010 do09.01.2012
Zrušený 516/2011 Z. z.