Oznámenie č. 400/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.

400

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. septembra 2010 a 24. septembra 2010 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.