Oznámenie č. 400/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.

Pôvodný predpis

14.10.2010