Oznámenie č. 40/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obsahu, členení a spôsobe predkladania výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva

Čiastka 23/2010
Platnosť od 05.02.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

Pôvodný predpis

05.02.2010