Oznámenie č. 394/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom (Ulanbátar 21. októbra 1964)

Čiastka 150/2010
Platnosť od 07.10.2010

394

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom (Ulanbátar 21. októbra 1964) (oznámenie č. 42/1965 Zb.) sa skončila 31. decembra 2007.