Oznámenie č. 394/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom (Ulanbátar 21. októbra 1964)

Čiastka 150/2010
Platnosť od 07.10.2010

Pôvodný predpis

07.10.2010