Oznámenie č. 392/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júna 2010 v súlade s článkom 6 ods. 1.