Oznámenie č. 391/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2010 v súlade s článkom XIX ods. 1.