Oznámenie č. 390/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.