Oznámenie č. 388/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.10.2014
Zrušený 289/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Pôvodný predpis

07.10.2010