Oznámenie č. 387/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Pôvodný predpis

07.10.2010