Zákon č. 381/2010 Z. z.Zákon o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 329/2011 Z. z.)

Čiastka 146/2010
Platnosť od 30.09.2010
Účinnosť od 18.10.2011