Zákon č. 374/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 30/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
30.09.2010 - 28.02.2019

Pôvodný predpis

23.09.2010