Oznámenie č. 371/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 142/2010
Platnosť od 22.09.2010
Redakčná poznámka

Dohovor pre Peruánsku republiku nadobudol platnosť 30. septembra 2010.

Pôvodný predpis

22.09.2010