Nariadenie vlády č. 364/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Účinnosť od 01.12.2010 do20.12.2019
Zrušený 16/2019 Z. z.