Vyhláška č. 358/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií

Čiastka 140/2010
Platnosť od 15.09.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 15.09.2010 do31.12.2012
Zrušený 410/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2010 - 31.12.2012