Oznámenie č. 352/2010 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 137/2010
Platnosť od 08.09.2010
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.