Oznámenie č. 35/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 21/2010
Platnosť od 04.02.2010
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 27. februára 2010 v súlade s článkom 27.