Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

Čiastka 134/2010
Platnosť od 31.08.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do01.04.2019
Zrušený 84/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 01.04.2019