Oznámenie č. 345/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Pôvodný predpis

25.08.2010