Vyhláška č. 334/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.08.2010