Oznámenie č. 329/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010