Výnos č. 328/2010 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Účinnosť od 30.07.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.07.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.07.2010