Vyhláška č. 327/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach

Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 Aktuálne znenie