Oznámenie č. 326/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti

Čiastka 128/2010
Platnosť od 28.07.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 29. júla 2010 v súlade s článkom 21 ods. 1.