Vyhláška č. 323/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Čiastka 126/2010
Platnosť od 14.07.2010
Účinnosť od 15.07.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.07.2010