Oznámenie č. 319/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely

Čiastka 124/2010
Platnosť od 10.07.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. mája 2010 v súlade s článkom 10 ods. 1.