Výnos č. 316/2010 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 121/2010
Platnosť od 09.07.2010 do29.07.2010
Najbližšie účinné znenie 01.08.2010
Zrušený 328/2010 Z. z.

OBSAH