Rozhodnutie č. 311/2010 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Čiastka 117/2010
Platnosť od 06.07.2010