Zákon č. 31/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2010
Platnosť od 30.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH