Oznámenie č. 306/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 115/2010
Platnosť od 01.07.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.