Nariadenie vlády č. 280/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2010
Platnosť od 24.06.2010 do30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2011
Zrušený 200/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 - 30.06.2011