Oznámenie č. 277/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2010
Platnosť od 18.06.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis

18.06.2010