Nariadenie vlády č. 271/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 15.06.2010 do31.12.2011
Zrušený 319/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2010 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

15.06.2010