Vyhláška č. 27/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/2010
Platnosť od 30.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH